Genom att fortsätta använda webbsidan, samtycker du till användning av cookies. Du kan återkalla detta - läs mer om hur det går till på denna länk.

Stäng / Tillbaka till hemmet

Policy för Ansvarsfullt Spelande


Vi bryr oss om alla våra spelare och hoppas därför att du har kul med våra produkter, och att spelandet förblir roligt och underhållande även i fortsättningen. Vårt uppdrag består inte bara i att erbjuda våra spelare bästa möjliga spelupplevelse, det är också vår plikt att arbeta förebyggande mot tvångsmässig och underårig användning av våra spelprodukter. Då vi är ett ansvarsfullt och licensierat spelbolag har vi upprättat ett antal företagspolicyer och verktyg för att uppmuntra ansvarsfullt spelande.

Förebygga problematiskt spelande

Skyddsverktyg för spelare: Upprätta spelgränser
I vår policy för ansvarsfullt spelande ingår att tillhandahålla skyddsverktyg för spelare som hjälper dig kontrollera och begränsa hur mycket du spenderar, möjligheten att ta en paus i 24 timmar, möjligheten att ange en tidsgräns för din inloggning, samt möjligheten att utesluta dig själv och stänga ditt konto under en bestämd tidsperiod. Du hittar mer information om skyddsverktygen för spelare nedan.

Insättningsgränser
Forskning har visat att när spelare fattar ett beslut om hur mycket pengar de har tillgång till innan de börjar spela, så minskar spelproblemen kraftigt. Innan du spelar ett spel måste du ange en insättningsgräns för ditt konto. Du har även möjlighet att närsomhelst ändra din insättningsgräns till antingen en daglig (24-timmars rullande period), en veckovis (7 x 24-timmars rullande period) eller en månatlig (28 x 24-timmars rullande period) period. I syfte att fastställa om en ändring av en insättningsgräns är en ökning eller minskning, anser vi att en månad är 28 dagar. “För att ändra din insättningsgräns måste du logga in. Gå till “Mitt konto” och klicka på “Ansvarsfullt spelande”.

En begäran om att minska en insättningsgräns tillämpas omedelbart för ditt konto. En ökning av din insättningsgräns tillämpas först efter 72 timmar.

Observera att en insättningsgräns som du upprättar på denna webbplats gäller som det totalt tillåtna insättningsbeloppet för alla konton du eventuellt kan ha hos andra webbplatser som drivs av oss i vårt nätverk.

Tidsgräns (tidsgräns för inloggning)
Du kan ställa in max antal inloggningstid för den totala tid som du vill vara inloggad på dina konton under en period av en dag ( 24 timmar), vecka (7 x 24 timmar) eller månad (28 x 24 timmars).

Denna begränsning är den totala summan inloggad tid under den perioden. Exempelvis kanske du vill hålla dig inloggad i totalt 5 timmar under en vecka.

Om du loggar in på ditt konto i 2 timmar varje dag, kommer du dag 3 att loggas ut från ditt konto efter 1 timme. Varje begäran om att minska din tidsgräns tillämpas omedelbart på ditt konto. Alla höjningar av din tidsbegränsning tar 72 timmar att aktiveras.

För att ändra din tidsbegränsning måste du logga in och komma åt sidan "Ansvarigt Spel" under "Mitt konto" på webbplatsen.

Observera att varje tidsbegränsning som du ställer in på denna webbplats gäller som den totala tiden du kan förbli inloggad på alla konton du kan ha med andra webbplatser som drivs av oss i vårt nätverk.

Ta en kort paus

Du kan välja att tillfälligt utesluta dig själv från samtliga webbplatser som drivs av oss på nätverket under en period på tjugofyra (24) timmar genom att gå till avdelningen Ansvarsfullt spelande under Mitt konto på webbplatsen. När du bekräftar "Ta en kort paus"-alternativet kommer ditt konto att låsas omedelbart och det kommer inte gå att logga in på det igen förrän de tjugofyra (24) timmarna har förflutit. Ditt saldo och ev. placerade specialsatsningar kommer att behållas, och ev. vinster kommer sättas in på ditt konto. Du kan endast få tillgång till dina vinster efter att "Ta en kort paus"-perioden har löpt ut. När du har bekräftat "Ta en kort paus"-alternativet, kan du inte avbryta framtida satsningar, spel med sparade nivåer, bonusmedel och deltagande i bonusprogram och tävlingar, men du kommer inte att ha tillgång till dem under "Ta en kort paus"-perioden. Under "Ta en kort paus"-perioden kan bonusar löpa ut i enlighet med dess regler och villkor. Vi kan inte återföra eventuella bonusar som gått ut när kontot öppnas på nytt efter en "Ta en kort paus"-period.

Stängning av konto
Du kan när som helst stänga ditt konto oavsett anledning med hjälp av vårt standardförfarande för kontostängning genom att bara kontakta vår kundsupport. Observera att ett konto som har stängts via vårt standardförfarande för kontostängning när som helst kan öppnas igen genom att kontakta vår kundsupport. Om du känner att du riskerar att utveckla ett spelproblem eller tror att du för närvarande har problem med ditt spelande bör du överväga självuteslutning.

Tillgång till kontohistorik
Att förstå hur mycket du spenderar, samt vilka produkter du använder, gör det enklare att reflektera över din spelaktivitet. Du kan se din historik över insättningar och uttag genom att besöka avdelningen Mitt konto. Du kommer även att kunna ta del av alla uppgifter kring din transaktionsaktivitet varje gång du loggar in på webbplatsen.

Självuteslutning
Vi erbjuder ett verktyg för självuteslutning om du känner att du tappat kontrollen över ditt spelande och behöver hjälp med att sluta. På din begäran kommer vi att förhindra att du använder ditt konto under en viss period, som bestäms av dig. Konton som har varit självuteslutna kan inte under några omständigheter återaktiveras förrän självuteslutningsperioden är över. Om du väljer självuteslutning på obestämd tid, kommer detta att gälla i minst 12 månader innan du kan begära en återaktivering.

Väljer du att utesluta dig själv från ditt konto och du anger att du har spelproblem,, kommer detta att gälla för alla dina konton i nätverket. I sådana fall rekommenderar vi starkt att du överväger att registrera dig hos Spelpaus, det nationella självavstängningssystemet. Spelpaus är en gratis tjänst som låter dig stänga av dig själv från alla spelbolag på nätet med licens i Sverige. För att ta reda på mer och registrera dig hos Spelpaus, www.spelpaus.se.

Om du väljer självuteslutning utan att ange att du har problem med ditt spelande, kommer din uteslutning endast att gälla för det här kontot. Alla andra konton du eventuellt har förblir öppna. För hela listan över webbplatser inom nätverket. Om det av någon anledning föreligger skillnader mellan de begärda perioderna på enskilda webbplatser, kommer vi att tillämpa den period som är längst.

En självuteslutning är ett gemensamt åtagande för oss och dig. Vi kommer vidta rimliga åtgärder för att hindra dig från att återöppna ditt konto eller öppna nya konton hos oss. Under denna uteslutningsperiod får du emellertid inte försöka återöppna ditt konto eller försöka öppna nya konton på nätverket.

Det är ditt eget ansvar att fullborda uteslutningsprocessen av ditt konto. Det innebär att du behöver bekräfta att du förstår begränsningarna för självuteslutning och sedan klickar på en länk som tar dig till en sida där du behöver välja under vilken tidsperiod du önskar vara spärrad. Därefter bekräftar du självuteslutningen genom att klicka på "skicka". OM DU INTE FULLBORDAR DENNA PROCESS KOMMER DITT KONTO FORTSATT VARA AKTIVT.

Om du inte kan slutföra den automatiserade processen själv, måste du kontakta kundsupport och begära att de tillämpar självuteslutningen åt dig samt att du försökt med den automatiserade processen och att du vill att vi manuellt ska tillämpa självuteslutningen. Observera att du måste ange om du utesluter dig själv på grund av spelproblem. Observera att självuteslutningen inte träder i kraft omedelbart om du begär hjälp via e-post, och att du får en bekräftelse från oss när den är genomförd. Om inget annat anges, kommer självuteslutningsperioden att sättas till sex månader. För att inleda en självuteslutning, klicka här. Om du har några frågor, kontakta kundsupport.

Vid aktivering av självuteslutningen kommer vi vidta varje rimlig åtgärd för att säkerställa att du inte mottar något spelrelaterat material. Kom ihåg att vi, om du oavsiktligt mottar marknadsföringsmaterial och fortsätter att spela, eller kringgår ditt avtal med oss, till exempel genom att fortsätta spela, öppna och använda nya konton, och/eller om våra automatiserade kontroller och/eller IT- eller mjukvaruprogram misslyckas med att identifiera försök från din sida att kringgå självuteslutningen, inte är skyldiga att återbetala insättningar, vinster eller andra medel som härrör från sådan aktivitet online.

Om du väljer att utesluta dig själv rekommenderar vi starkt att du söker stöd hos organisationer som hanterar spelproblem (se avdelningen "Mer hjälp" nedan). Vi vill även uppmuntra dig att utesluta dig själv från andra konton du eventuellt har hos andra operatörer.

Spela ansvarsfullt: känn dina gränser och behåll kontrollen
De flesta människor spelar ansvarsfullt, men för vissa kan spel om pengar bli ett problem. Var god läs informationen nedan. Det är av största vikt, i synnerhet om du återhämtar dig efter någon form av beroende.

• Upprätta alltid gränser för insättningar innan du börjar spela.
• Bestäm på förhand hur länge du ska spela och håll dig till den tidsgränsen. Se till att du under den perioden tar regelbundna pauser.
• Tänk på hur mycket pengar du lägger på spel. Du kan följa dina förehavanden via din kontohistorik.
• Det är inte rekommenderat att spela för pengar om det påverkar dina vardagsåtaganden. Förvissa dig om att det är du själv som väljer att spela.
• Om man återhämtar sig efter någon form av beroende eller är påverkad av alkohol eller andra substanser rekommenderar vi starkt att man avstår från att spela.
• Spel är en form av underhållning. Det är inte ett sätt att betala av sina skulder.
• Var noga med att aldrig försöka jaga ikapp förluster.
• Se till att du kan reglerna för spelen du spelar.
• Kontakta vår kundsupport eller en stödorganisation om du behöver prata med någon om spelproblem.

Spela ansvarsfullt: identifiera problem
Att besvara självutvärderingen här nedanför hjälper dig utröna om du har problem:

1. Spelar du för att fly från ett tråkigt eller olyckligt liv?
2. När du spelar och får slut på pengar, känner du dig då vilse, förtvivlad och behöver spela igen så snart som möjligt?
3. Spelar du till sista öret är borta, även bussbiljetten hem eller kostnaden för en kopp kaffe?
4. Har du någon gång ljugit för att släta över de pengar eller den tid du lagt på spel?
5. Har du tappat intresset för din familj, dina vänner eller fritidsnöjen till följd av ditt spelande?
6. Känner du att du måste vinna tillbaka dina förluster så fort som möjligt?
7. Får gräl eller besvikelser dig att vilja spela?
8. Känner du dig deprimerad eller till och med självmordsbenägen på grund av ditt spelande?

Ju fler gånger du svarar 'ja' på dessa frågor, desto mer troligt är det att du håller på att utveckla ett spelberoende. Om du har svarat 'ja' rekommenderar vi att du talar med någon om dina svar. Var god kontakta vår kundsupport eller en stödorganisation för spelproblem. Du bör även överväga självuteslutning.

Spela ansvarsfullt: få vidare hjälp
Det finns många organisationer som ger stöd och hjälp till individer som utvecklat ett spelproblem. Om du känner att du har svårt att kontrollera ditt spelande rekommenderar vi starkt att du tar kontakt med någon av följande professionella organisationer för hjälp och vägledning.

Stodlinjen.se
Du kan göra ett självhjälpstest för att få reda på om du håller på att utveckla ett spelberoende. Du får också tillgång till ett flertal olika resurser som hjälper dig att behålla kontrollen över ditt spelande och viktigast av allt, du kan prata med en rådgivare som kan ge dig konfidentiell och icke-dömande rådgivning. Du kan kontakta Stödlinjen genom att besöka www.stodlinjen.se eller ringa deras hjälplinje 020 81 91 00 på vardagar mellan 09:00–21:00.

Spelberoendes riksförbund
Tillhandahåller information och rådgivning om organisationer för spelberoende och stödgrupper över hela Sverige. Du får tillgång till resurser och information genom att besöka www.spelberoende.se.

Gambling Therapy
Gambling Therapy är en global tjänst som erbjuder gratis praktisk rådgivning och emotionellt stöd till alla som påverkats av spelberoende. Du kan nå många onlinetjänster för spelberoende genom att besöka www.gamblingtherapy.org/sv.

GamBlock
Om du helt vill avstå från att spela rekommenderar vi starkt att du installerar en mjukvara såsom GamBlock som blockerar spelsajter. Besök www.gamblock.com www.gamblock.com.

För övriga frågor gällande ansvarsfullt spelande, kontakta kundsupport.

Spela ansvarsfullt: Förhindra minderårigt spelande
Vi accepterar endast kunder som har fyllt 18 år. För att minska möjligheterna till underårigt spelande ber vi om ID-handlingar om vi misstänker att en kund är under 18 år. Även om vi lägger ner mycket tid och resurser på att säkerställa att underåriga inte spelar, känner vi att detta förebyggande arbete fungerar bäst om ansvaret delas mellan oss och den minderåriga personens föräldrar/vårdnadshavare.

Om en ung person har tillgång till en dator eller surfplatta med internet, ber vi dig att hemlighålla ditt kontonummer och lösenord, och att du inte lämnar barn obevakade vid din enhet medan du använder våra tjänster.

Det finns ett antal olika filtreringslösningar för föräldrar som du kan använda, vilka övervakar eller begränsar åtkomsten till internet:

• www.netnanny.com - filtreringsprogramvara som skyddar barn från opassande webbinnehåll.
• www.cybersitter.com - en filtreringsprogramvara som ger föräldrar möjlighet att själva lägga till sajter som ska blockeras.
• www.betterinternetforkids.eu - en webbplats som grundats i samarbete med EU och som ger information om programvaror för internetfiltrering och även erbjuder en kostnadsfri testversion.

Om du oroar dig över att en minderårig använder vår webbplats kan du kontakta oss så vidtar vi nödvändiga åtgärder.

Om vi upptäcker att en person under 18 år använder tjänsterna kommer, i enlighet med våra användarvillkor, alla placerade insatser att ogiltigförklaras och eventuella vinster förverkas. Även andra rättsliga påföljder kan bli aktuella.

Observera att om du bryter mot vår policy gällande ansvarsfullt spelande kan vi komma att spärra eller stänga ner ditt konto.