Genom att fortsätta använda webbsidan, samtycker du till användning av cookies. Du kan återkalla detta - läs mer om hur det går till på denna länk.

Stäng / Tillbaka till hemmet

Integritets policy

Vår integritetsgaranti

Vår Integritets policy här nedanför går igenom hur vi behandlar dina personuppgifter, och vi uppmanar dig att läsa den i sin helhet. Samtidigt förstår vi att livspusslet ibland gör det svårt att hinna läsa allt på nätet omedelbart. Därför har vi sammanfattat hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

I huvudsak samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter av två skäl: för att förse dig med tjänster och för att fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Därför behöver du till exempel öppna ett konto om du vill spela hos oss. Det här innebär att vi för att öppna ett konto åt dig behöver personuppgifter som namn, användarnamn, kontaktuppgifter, födelsedatum och adress. Vi behöver också säkerställa att du är den person du uppger dig för att vara och att du uppnått laglig ålder för att spela. För att styrka din ålder och identitet kontrollerar vi dina personuppgifter.

Vi vill ge dig en så bra spelupplevelse som möjligt och försäkra oss om att du spelar på ett ansvarsfullt sätt.

1. Introduktion

Vårt åtagande inbegriper att skydda din integritet och dina personuppgifter. Den här Integritets policyn (Policyn) informerar dig om hur vi handskas med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagstiftningen skyddar dig. Vi kan från tid till annan komma att ändra denna Policy. Ändringar i vår Policy träder i kraft när den reviderade Policyn publiceras på webbplatsen, och vi kommer underrätta dig om eventuella ändringar i dess innehåll. Vi rekommenderar att du med jämna mellan läser igenom denna Policy.

Denna Policy skall läsas tillsammans med våra allmänna "Användarvillkor" (som definieras i våra regler och villkor för webbplatsen och andra dokument som vi hänvisar till på webbplatsen).

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Var god informera oss om dina personuppgifter skulle ändras under din tid hos oss.

2. Dataregisteransvarig

Vår rättsstatus under dataskyddslagstiftningen är som registeransvarig (även benämnt dataregisteransvarig) och i denna egenskap lagrar vi och behandlar de personuppgifter du delgivit oss på ett säkert sätt. Registeransvarig är den juridiska term som används för att beteckna den organisation som kontrollerar handhavandet av personuppgifter.

Om du har några frågor gällande hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår DPO, så ska vi försöka räta ut eventuella frågetecken. Du når oss på e-postadressen privacy@casimba.com. Om du emellertid skulle känna att vi inte hanterat ditt ärende på ett tillfredsställande sätt och inte uppfyller våra lagstadgade skyldigheter, kan du rapportera det till ansvarigt tillsynsorgan: IDPC (the Office of the Information and Data Protection Commissioner) som reglerar vårt företag i förhållande till dataskyddsrelaterade problem. IDPC: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx

3. Information vi samlar in om dig

Personliga data, eller personuppgifter, innebär uppgifter om en individ genom vilka en persons identitet kan styrkas. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten tagits bort (anonyma uppgifter). Vi samlar in, använder, lagrar och överför olika personuppgifter om dig, däribland:

Personuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande data, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

Kontaktuppgifter inkluderar hemadress, e-postadress och telefonnummer samt andra uppgifter som tillhandahålls i samband med registrering på vår webbplats, vid prenumeration på någon av våra tjänster (inklusive kampanjer om produkter), utskick eller förfrågningar om andra tjänster.

Korrespondensinformation inkluderar uppgifter som du tillhandahåller i samband med deltagande i en kampanj, tävling, när du kontaktar kundtjänst med en fråga, ett klagomål eller rapporterar om problem med vår webbplats, eller annan korrespondensinformation oavsett ärende. Dina telefonsamtal kan komma att spelas in både i utbildningssyfte och av kvalitetssäkrande ändamål, och för att snabbare kunna besvara dina frågor.

Finansiell data inkluderar bankkontouppgifter och information om din ekonomiska ställning

Transaktionsuppgifter inkluderar information om betalningar till och från dig samt andra uppgifter om produkter och tjänster du har köpt av oss.

Teknisk information inkluderar IP-adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, webbläsarens insticksprogram och versioner, operativsystem och plattform samt annan teknik på enheter du använder för att få åtkomst till denna webbplats.

Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord samt hur mycket du har spelat.

Användningsdata inkluderar information om hur du använder vår webbplats.

Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inkluderar dina preferenser vad gäller att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra utomstående tredje parter samt dina kommunikationspreferenser, vilka du hittar i avsnittet Mitt konto.

Vi samlar även in, använder och delar Aggregerade uppgifter såsom statistisk och demografisk information för olika ändamål. Aggregerad information kan härröra från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter i lagens mening då denna data varken direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

Vi kan också samla in vissa specifika personuppgifter om dig (såsom uppgifter om din hälsa) samt utdrag ur brotts- och belastningsregistret. Den här informationen samlas inte in av oss i företagets löpande verksamhet utan endast under sällsynta omständigheter och ska bara behandlas i syfte att fullgöra våra lagstadgade förpliktelser och skyldigheter eller när du tillhandahållit denna information till oss.

4. Om du inte tillhandahåller personuppgifter

När vi är juridiskt bundna, eller i enlighet med ett avtal vi har med dig, behöver samla in personuppgifter, och du inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har med dig eller försöker ingå i (t.ex. för att tillhandahålla vår webbplats tjänster till dig). I ett sådant scenario kan vi komma att avbryta en produkt eller tjänst som du använder, något som vi i så fall informerar dig om.

5. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder vid insamling av uppgifter från och om dig inklusive genom:

Direkt interaktion. Du kan delge oss personuppgifter när du fyller i formulär eller kommunicerar med oss. Detta inbegriper personuppgifter som du tillhandahåller när du skapar ett konto på vår webbplats; placerar insatser eller omsätter pengar på ett spel via vår webbplats; ber om att få marknadsföringsmaterial skickat till dig; registrerar dig till en tävling, kampanj eller besvarar en enkät; eller ger oss återkoppling.

Automatiserade tekniska anordningar eller interageranden. När du interagerar med vår webbplats samlar vi automatiskt in uppgifter om din utrustning, webbläsaråtgärder och surfmönster, vilket kan inkludera personuppgifter. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande tekniska lösningar. Var god se vårt avsnitt om cookies nedan för mer information.

Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från flera olika utomstående parter och offentliga källor för att komplettera de personuppgifter vi har om dig i syfte att förhindra eller upptäcka ett brott samt för att säkerställa ett ansvarsfullt spelande enligt vad som beskrivs i avsnitt 6 nedan.

6. Så använder vi informationen

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning behandlar vi bara dina personuppgifter då vi har laglig grund att göra det. När det gäller dina personuppgifter är det följande grunder: (i) då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig under ett gällande avtal vi har med dig; (ii) då vi behöver göra det för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter; (iii) då du har gett ditt samtycke; och (iv) då det ligger i våra berättigade intressen att behandla dina personuppgifter under förutsättning att dessa intressen inte skadar dina egna rättigheter, friheter och intressen.

Vi kommer behandla dina personuppgifter ändamålsenligt och på följande grunder:

Ändamål

Laglig grund

Upprätta, återaktivera, sköta och driva ditt konto, inklusive att tillhandahålla de tjänster du efterfrågor av oss (inklusive med våra licenstagare) För att fullgöra avtalet

För att fullgöra avtalet

För att behandla betalningar med kort och på nätet som rör våra tjänster

För att fullgöra avtalet

För att styrka din ålder och identitet, inklusive att dela dina personuppgifter med utomstående parter (såsom finansiella institutioner, kreditupplysningsföretag och folkbokföringsmyndigheter) gällande sådan verifiering

För att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelser

Förstå din ekonomiska situation för att hjälpa oss att tillhandahålla en effektiv tjänst och uppfylla ansvarigt spel

Nödvändigt för att följa en juridisk eller reglerande skyldighet

För att tillhandahålla dig information om kampanjerbjudanden från andra varumärken med vilka vi samarbetar, men bara om du anmält dig till att motta sådana erbjudanden

Nödvändigt för att följa en juridisk eller reglerande skyldighet

För att annonsera och göra reklam för våra varor, tjänster, kampanjer och erbjudanden som kan vara intressanta för dig

Berättigade intressen

För att förhindra bedrägeri, fusk och penningtvätt, efterleva våra användarvillkor, minska kreditrisken och skydda spelens integritet, vilket kan tvinga oss att lämna ut dina personuppgifter och spelhistorik till en utomstående part såsom en tillsynsmyndighet, spelorgan, finansinstitutioner, myndigheter ansvariga för folkbokföring, polis samt kreditupplysningsföretag

För att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelser

För att övervaka och verkställa insättnings-, spel och förlustgränser som du har upprättat

Samtycke

För att förbättra våra tjänster och göra din upplevelse så trevlig som möjligt genom att iordningställa statistikunderlag och tillhandahålla rapporter med analyser avseende våra kunders användande av tjänsterna

Berättigade intressen

För att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, och för att skydda vårt företag, våra spelare, eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

För att uppfylla avtal och efterleva en lagstadgad skyldighet eller bestämmelse

För att genomföra forskning, utföra enkäter, teknisk diagnostik, forskningsanalyser och få återkoppling från våra spelare (vilket kan innebära att vi kontaktar dig direkt) för att bättre förstå och förbättra våra tjänster

Berättigade intressen (och du kan när som helst begära att vi inte ska kontakta dig)

I utbildnings- och kvalitetsändamål för att förbättra våra tjänster och kundrelationer (vilket kan innebära att spela in telefonsamtal)

Berättigade intressen

För att övervaka våra kunders spelvanor och -mönster i syfte att efterleva skyldigheter avseende ansvarsfullt spelande och för att säkerställa att du använder våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt (vilket kan innebära popup-meddelanden gällande ansvarsfullt spelande och annan kundsamverkan)

För att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelser

För att verkställa en självuteslutning (eller andra verktyg för ansvarsfullt spelande)

För att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelser

För att besvara meddelanden du skickar till oss

Samtycke

För att tillhandahålla dig andra tjänster eller från tid till annan fullgöra andra förpliktelser i lagstiftning eller bestämmelser

För att fullgöra förpliktelser i lagstiftning eller bestämmelser och/eller för att efterleva ett ingånget avtal.Vi kan använda icke-personlig information (vilket är ej identifierbara uppgifter som inte ensamma kan användas för att identifiera eller kontakta dig). Det kan röra sig om spelinformation, teknisk information eller information från analysverktyg. Därmed saknar vi kunskap om användarens identitet från vilken den icke-personliga informationen samlades in. Vi använder sådana uppgifter för olika ändamål, t.ex. i reklam, för att förbättra våra tjänster, förhindra bedrägeri och utföra webbanalyser. Vi kan samla in sådan information antingen oberoende eller med hjälp av våra fristående tjänsteleverantörer.

Då vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan kan vi göra detta direkt eller tillsätta medlemmar ur vår grupp eller från våra tjänsteleverantörer (känt som beredningsföretag) att utföra detta åt oss där samtliga lyder under denna Policy, och bara kan behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan.

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter, inklusive TransUnion, för att söka information om din ekonomiska situation så att vi kan tillhandahålla en effektiv tjänst och uppfylla våra ansvarsfulla spelplikt. Mer information om hur detta företag innehar och använder dina personuppgifter finns här.

7. Dataöverföring

Då vi bedriver en världsomspännande verksamhet kan vi behöva överföra information till länder utanför den Europeiska unionen. Dessa länders dataskyddslagstiftning och andra lagar kanske inte är lika omfattande som de i den Europeiska unionen − i ett sådan scenario kommer vi vidta åtgärder (som via standardavtalsklausulerna enligt Europeiska kommissionens beslut 2010/87/EU tillgängligt här) för att säkerställa att dina personuppgifter omfattas av ett fullgott skydd.

8. Marknadsföring

Vi, som en grupp, kan använda dina uppgifter, såsom namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer osv., själva eller genom att använda oss av utomstående underleverantörer för att tillhandahålla kampanjmaterial, både vad gäller vår webbplats såväl som produkter, tjänster, webbplatser och applikationer vilka tillhör: (i) andra företag inom gruppen; (ii) underleverantörer; eller (iii) gruppens samarbetsföretag och affiliates (tillsammans "Marknadsföringspartners"), som vi tror kan intressera dig.

Vi kan också dela eller lämna ut information till våra marknadsföringspartners för att tillhandahålla olika marknadsföringserbjudanden, som vi, eller våra marknadsföringspartners, anser är relevanta för dig. Våra marknadsföringspartners kan använda denna information i olika marknadsföringskanaler såsom e-post, post, sms och per telefon.

Vi skickar endast ut marknadsföringsmaterial när du har lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till att motta ytterligare marknadsföringserbjudanden från oss eller våra samarbetspartners genom att kontakta oss eller följa länkarna i meddelandena för att avprenumerera. Var god observera att även om du väljer att avprenumerera kan vi fortsätta skicka dig uppdateringar och meddelanden gällande tjänsten.

Vi kan möjligtvis använda Facebooks-annonstjänster för att ge dig en blick över innehållet av vår sida. Genom detta kan vi komma att dela information med Facebook. Du kan läsa mer om Facebook Ads HÄR. Genom att använda sidan, så samtycker du till Facebook och oss till att använda dina personuppgifter för personlig reklam. Om du inte längre vill ta emot annonser på Facebook kan du hantera det i dina inställningar på Facebook i länken ovan.

9. Övervakning av transaktioner

Allt spel, alla insatser och kontotransaktioner registreras i våra datasystem. Vi utför även rutinmässiga granskningar av alla transaktioner när de äger rum för att kunna förbättra tjänsten som vi tillhandahåller och för att fullgöra våra förpliktelser enligt tillstånd och gällande bestämmelser.

10. Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och för att förhindra olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Dessa skyddsåtgärder varierar beroende på känsligheten i den information vi samlar in och lagrar. Skyddet för dina personuppgifter, inklusive de registreringsuppgifter och betal- och kreditkortsuppgifter du tillhandahåller har högsta prioritet för oss.

Informationen på våra säkra sidor är krypterad med minst TLS v1.2. Då vi har gett dig (eller där du själv valt) ett lösenord som ger dig möjlighet att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser, är du ansvarig för att hålla lösenordet hemligt.

Alla personuppgifter som identifierar dig kommer alltid vara krypterade medan de skickas över internet. SSL är ett särskilt protokoll som automatiskt krypterar all data som skickas av dig på våra säkra sidor. Våra servrar läser sedan in informationen med en privat nyckel. Detta innebär att dina personuppgifter, oavsett om det gäller bankkortsinformation eller andra personuppgifter, görs om till en kod som bara kan dechiffreras med den privata nyckeln eller ett lösenord. Om din webbläsare är riktigt konfigurerad kommer du att få ett varningsmeddelande när du besöker en säker sida på webbplatsen för första gången. Detta är bara information om att webbplatsen skyddar dina uppgifter.

Tyvärr är informationsöverföring på internet aldrig helt säker. Även om vi kommer göra allt vi kan för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för några personliga data som du lämnar ut online. Du accepterar den rådande säkerhetsnivån på internet och kommer inte hålla oss ansvariga för säkerhetsintrång om vi inte har misslyckats efterleva våra skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. För ditt eget integritetsskydd uppmanar vi dig att inte inkludera känslig information (såsom betal-/bankkortsnummer) i e-postmeddelanden du skickar till oss.

11. Lagring av uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du använder våra tjänster och som längst fem år därefter (om vi inte behöver behålla dem längre för att efterleva gällande lagstiftning och bestämmelser). Vi strävar efter att radera personuppgifter tidigare när så är möjligt, men tänk på att vi kan lagra personuppgifter längre om lagstiftningen kräver det eller då vi tror oss behöva dem i affärsändamål eller av juridiska skäl.

12. Dina juridiska rättigheter, avgifter och vad vi kan behöva av dig

Förfrågningar: Under vissa omständigheter har du rättigheter inom rådande dataskyddslagstiftning vad gäller dina personuppgifter. Om du önskar utöva dina rättigheter som framförs här nedanför, var god kontakta oss på privacy@casimba.com. Tänk emellertid på att inte alla rättigheter är absoluta.

Avgifter: Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva några av dina andra rättigheter). Vi kan emellertid ta ut en rimlig avgift om din begäran helt saknar grund, upprepas eller är överdriven. Under dessa omständigheter kan vi komma att avvisa din begäran.

Vad vi kan behöva från dig: Vi kan behöva efterfråga specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rättmätiga tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva dina andra rättigheter). Det här är en säkerhetsåtgärd för att garantera att personuppgifter inte lämnas ut till någon annan en den som har rätt att motta dem. Vi kan även komma att kontakta dig för att be dig om mer information i syfte att skynda på handläggningen av din förfrågan.

Tidsgräns för svar: Vi försöker besvara alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I ett sådant scenario kommer vi att informera dig och hålla dig uppdaterad.

Dina juridiska rättigheter:

Rätt att få tillgång till din data (känt som "den registrerades rätt till tillgång"). Det här ger dig möjlighet att få en kopia av de uppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem i enlighet med gällande lagstiftning.

Rätt till rättelse av den information vi har om dig. Det här ger dig möjlighet att korrigera felaktig eller ofullständig information vi har om dig. Vi kan då behöver verifiera de nya uppgifternas riktighet.

Rätt att radera din data. Det här innebär att du kan begära att få de uppgifter vi har om dig raderade, om det inte finns goda skäl för oss att behålla dem. Du har också rätt att begära att få de uppgifter vi har om dig raderade eller borttagna när du utövat din rätt att invända mot behandlingen av din data (se nedan), då vi har behandlat dina uppgifter i strid med lagen eller när gällande lagstiftning kräver att vi raderar dina personuppgifter. Observera att vi emellertid inte alltid har möjlighet att tillgodose din begäran om radering av skäl som rör lagstiftning och bestämmelser vilka du, om tillämpligt, kommer informeras om i samband med din begäran.

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som vi (eller utomstående part) innehar på legitim grund, om det föreligger särskilda skäl vilka gör att du önskar invända mot behandlingen av uppgifter, t.ex. att du känner att det påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi påvisa att vår behandling av din data vilar på övertygande legitim grund vilken åsidosätter dina fri- och rättigheter.

Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss sluta behandla dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska utröna informationens korrekthet; (b) då vår användning av informationen är i strid med lagen men du inte vill att vi tar bort den; (c) då du vill att vi behåller informationen även om vi inte har det behovet men du behöver använda den i en juridisk tvist; eller (d) du har invänt mot vårt användande av informationen men vi behöver verifiera om vi har legitima skäl att åsidosätta detta.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller annan utomstående part. För närvarande erbjuder vi inte denna tjänst och i enlighet med denna Policy är vi skyldiga att berätta att tjänsten för närvarande inte är tillgänglig.

Återkalla samtycke när som helst då vår behandling av dina personuppgifter vilar på samtycke. Detta kommer emellertid inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som ägde rum innan du återkallade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte har möjlighet att tillhandahålla dig vissa tjänster och produkter. Vi underrättar dig om så är fallet i samband med ditt återkallande av samtycke.

13. Häv prenumeration

Med jämna mellanrum kan vi begagna oss av dina kontaktuppgifter för att skicka information om våra tjänster till dig, vilka du använt eller valt att prenumerera på, inklusive men inte begränsat till, nyheter om produktuppdateringar, evenemang, kampanjmaterial och tävlingar. Om du så önskar kan du tacka nej till vidare korrespondens i sådana ärenden. Det går även att avbryta alla former av allmän kommunikation men samtidigt få viktiga meddelanden om uppdateringar. För att underlätta för dig innehåller alla våra utskick instruktioner om hur du häver din prenumeration. Var god observera att vi kan skicka e-post om vissa ämnen till dig som du inte har rätt att avsäga dig då vi anser dem vara en fundamental del av tjänsten.

14. Utomståendes insamling av uppgifter

Tänk på att denna Policy inte gäller några utomstående webbplatser, tjänster eller applikationer, även om de går att nå, ladda ner, eller på annat sätt distribueras via webbplatsen. Du bör alltid granska deras integritetspraxis noggrant innan du delar dina personuppgifter med sådana utomstående aktörer.

15. Bolagstransaktion

Alla företag inom gruppen kan dela information i samband med en bolagstransaktion (d.v.s. försäljning av en betydande del av bolaget, en fusion, omorganisering, konkurs, sammanslagning eller vid en försäljning av tillgångar eller överföring i verksamheten). I scenariot ovan kommer företag som förvärvar eller mottar transaktionen att överta de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna Policy.

16. Utlämnande av juridiska skäl

Då och då kan lagen, ett domstolsbeslut eller en myndighet kräva att vi lämnar ut vissa personuppgifter. Exempel på sådana situationer där detta kan ske är:

vid rättsskipning; eller när vi behöver försvara oss juridiskt.

17. Cookies- och pixelspolicy

Svar: Cookies
En "kaka" är en liten text fil som innehåller en liten mängd information som laddas ner till din enhet när du besöker en hemsida eller använder applikationer. Kakan gör det möjligt för servern att samla information från webbläsaren. Vi kan använda följande typer av kakor:

ABSOLUT NÖDVÄNDIGA COOKIES: Cookies som är absolut nödvändiga för att kunna driva webbplatsen. Utan användningen av dessa cookies kan webbplatsen inte fungera ordentligt. När du till exempel loggar in på ditt konto skapas en session som ger dig möjlighet att surfa på sajten och spela spel;

ANALYSCOOKIES: Vi använder analyscookies för att följa hur vår webbplats fungerar och se hur våra besökare använder sajten. Dessa cookies tillhandahåller information som hjälper oss att skapa bättre produkter för våra användare samt identifiera områden som kan behöva underhåll. För närvarande använder vi Google Analytics, en populär tjänst för webbplatsanalys från Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss att analysera hur spelare använder vår webbplats. Vi använder oss även om analyscookies från andra utomstående leverantörer;

VARAKTIGA COOKIES: Dessa sparas ner på din dator under en viss tidsperiod och raderas inte efter att du stängt ner din webbläsare. Sådana cookies används när vi behöver veta vem du är vid upprepade besök, så att du får webbplatsen på rätt språk och för att förbättra användarupplevelsen samt för att introducera befintliga kunder för viss marknadsföring och annonsering;

FUNKTIONSCOOKIES: Funktionscookies används för att komma ihåg dina preferenser på vår webbplats, något som förbättrar användarupplevelsen. Dessa kan ha många användningsområden som att komma ihåg användarnamn eller registrera att du har läst ett webbplatsmeddelande så att du slipper läsa om det;

SESSIONSCOOKIES: Sessionscookies används av servern för att lagra information om användarens webbplatsaktiviteter så att användaren enkelt kan ta vid där denne sist slutade.

Vi använder ett antal olika cookies på webbplatsen för att hjälpa oss känna igen dig, spåra din aktivitet och förbättra din användning och upplevelse av webbplatsen. Dessutom använder vi ett antal utomstående tjänsteleverantörer, som också har cookies på denna webbplats i syfte att tillhandahålla sina tjänster åt oss. Till dessa tjänster hör, men är inte begränsat till, att hjälpa oss förbättra din användning och upplevelse av webbplatsen genom att spåra din aktivitet på webbplatsen och beräkna webbplatsens och marknadsföringskampanjers effektivitet.

Vi och/eller utomstående tredje part kan använda cookies för att samla in eller motta uppgifter från webbplatsen och använda den informationen för att ge dig annonser på andra webbplatser. Du kan se de cookies vi använder för dessa ändamål på webbplatsen och upphäva insamlingen och användningen av dina uppgifter för sådan riktad reklam här: www.aboutads.info/choices

Vissa människor finner tanken på att en webbplats lagrar information på deras dator eller mobila (eller annan) enhet integritetskränkande, i synnerhet när uppgifterna lagras och används av utomstående utan deras vetskap. Även om detta vanligtvis är ganska harmlöst så kanske du inte önskar se, till exempel, reklam som har anpassats efter dina intressen. Om du vill kan du då spärra en del av eller samtliga cookies, eller till och med radera de som redan finns. Men tänk då på att vissa av webbplatsens funktioner kan gå förlorade. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Om du emellertid önskar begränsa eller blockera cookies kan du ändra detta i dina webbläsarinställningar.

B: Pixels
Vi använder oss även av pixelbaserad spårning för att spåra ett besök eller en händelse på plattformen och för att spåra annonseringens avtryck. Denna information används även av oss i reklamsyfte och för att spåra konverteringar vilka används för att optimera våra marknadsföringsaktiviteter. Vi kan dela denna information (som är av icke-personlig karaktär) med våra samarbetspartners inom marknadsföring. Du hittar mer detaljerad information om vår marknadsföring i avsnitt 8. Genom att besöka och använda webbplatsen och tjänsterna ger du ditt samtycke till att cookies och pixels placeras på din enhet i enlighet med denna Policy.

Version: 3.1
Datum: Senast uppdaterad den 18th September 2019